Na področju varstva okolja opravljamo naslednje strokovne naloge:

  • izdelamo načrt gospodarjenja z odpadki z vsemi evidencami
  • letna poročila o nastajanju odpadkov, ki se posredujejo na Ministrstvo za okolje in prostor
  • prijava klima naprav na Agencijo RS za okolje in prostor v kolikor vsebuje klima 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov
  • meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju – poskrbimo za najugodnejše izvajalca
  • meritve kemičnih škodljivosti – poskrbimo za najugodnejše izvajalca