Na področju prevoza nevarnega blaga opravljamo naslednje strokovne naloge:

  • spremljanje izvajanje predpisov, ki urejajo prevoz NB
  • preverjanje pravilnosti in svetovanje pri označevanju tovorkov in prevoznih enot
  • preverjanje opreme in postopkov v zvezi z nakladanjem, prevozom in razkladanjem NB
  • usposabljanje zaposlenih (s programom usposabljanja in preizkusom znanja)
  • priprava poročila ob nesreči
  • preprečevanje nesreč in hujših kršitev zakona
  • preverjanje, ali imajo vsi zaposleni, ki nakladajo, prevažajo ali razkladajo nevarno blago, natančna navodila o delovnih postopkih
  • priprava letnega poročila
  • priprava varnostnega načrta