Na področju varnosti in zdravja pri delu opravljamo naslednje strokovne naloge:

 • izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja
 • POZOR! Ocena tveganja za samozaposlene
 • usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo (teoretično in praktično)
 • opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme (stroji, dvigala, viličarji, tgm,…)
 • opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju  (toplotne razmere – mikroklima, osvetljenost in hrup)

 

Ostala usposabljanja:

 • za voznika viličarja
 • za upravljavca vseh vrst dvigal
 • za upravljavca dvižne košare
 • za upravljavca težke gradbene mehanizacije
 • za varno delo z verižno žago za neprofesionalce

 

Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu v družbah in podjetjih

 • svetovanje delodajalcu glede skupnih prizadevanj za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu – promocija zdravja
 • usklajevanje ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj
 • seznanitev zaposlenih na katerih delovnih mestih ne smejo delati pod vplivom zdravil z oznako trikotnika
 • ureditev delovnih mest in seznanitev zaposlenih v primeru nevarnosti in nasilja tretjih oseb
 • vodenje dokumentacije/evidenc iz varnosti in zdravja pri delu
 • raziskave nezgod pri delu, odkrivanje vzrokov zanje in izdelava zapisnikov
 • sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih
 • svetovanje pri odškodninskih zahtevkih zaradi nesreč pri delu
 • omogočimo sodnega izvedenca za VZD
 • prijava nezgod pri delu na inšpektorat za delo
 • izdelovati navodila za varno delo, opozorilne table in nalepke
 • organizacija sodelovanja z izvajalcem medicine dela, prometa in športa