Na področju dela s kemikalijami opravljamo naslednje strokovne naloge:

  • spremljanje izvajanje predpisov
  • razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih kemikalij
  • priprava, prevod varnostnih listov
  • prijava novih kemikalij na Urad RS za kemikalije
  • sporočanje podatkov o kemikalijah na Urad RS za kemikalije
  • pregled prepovedi in omejitve prometa in uporabe določenih kemikalij
  • svetovanje delodajalcu v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi tega zakona in drugih zakonov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij