Na področju požarne varnosti izvajamo naslednje strokovne naloge: 

  • izdelava požarnih redov (ocena požarne ogroženosti, izvleček požarnega reda, načrt evakuacije, požarni načrt)
  • usposabljanje delavcev s področja varstva pred požarom
  • usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
  • izvajanje vaje za evakuacijo
  • pregled gasilnih aparatov in hidrantnih omrežij – poskrbimo za najugodnejše izvajalca
  • funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave
  • za pridobitev potrdil o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave, naprav za javljanje požara, naprave za detekcijo plina, naprave za odvod dima in toplote požarne lopute in požarna vrata, stabilne gasilne naprave,…– poskrbimo za najugodnejše izvajalca
  • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva