Na področju gradbeništva opravljamo naslednje strokovne naloge:

  • koordinacija v fazi priprave projekta
  • koordinacija v fazi izvedbe projekta
  • izdelava varnostnega načrta
  • izdelava gradbiščnega reda
  • izdelava požarnega reda za premična gradbišča
  • izdelava splošnih navodil za uporabnike kemikalij
  • izdelava pisnega sporazuma o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču
  • izdelava knjigo ukrepov za varno in zdravo delo
  • izdelava sheme/risbe ureditev gradbišča