Dovoljenje za delo št. 10200-40/2020/6 izdano s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom št. 8450-100/2011-7-DGZR izdano s strani Ministrstvo za obrambo RS Uprava RS za zaščito in reševanje.

 

IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VZD IN PV

 • 25 € za enega kandidata za teoretično izobraževanje
 • 35 € za enega kandidata za teoretično in praktično izobraževanje
 • 50 €/osebo za usposabljanje oseb za gašenje začetnega požara in evakuacije 
 • 10 € ponatis zapisnika in potrdila o usposabljanju

 

PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME

 • 20 € za manj zahtevno prenosno delovno opremo (vrtalke, rezilke, brusilni stroji in ostalo ročno orodje na pogonske medije)
 • 25 € za manj zahtevno delovno opremo (stabilni vrtalni in brusilni stroji…)
 • 30 € za srednje zahtevno delovno opremo (lesno obdelovalni stroji, stroji za obdelavo kovin …)
 • 50 € za transportne naprave (viličarji, TGM, bagri, …)
 • 90 € za dvižne naprave (dvigala,…)
 • 40 % osnovne cene pregleda delovne opreme pri kontrolnem pregledu

 

IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

 • 100 € - 130 € za izjavo o varnosti z oceno tveganja za delodajalca (d.o.o. ali s.p.) z enim sistematiziranim delovnim mestom (odvisno od zahtevnosti delovnega mesta) brez zdravstvene ocene tveganja.

 

PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA

 • 15 € toplotno udobje (temperatura, vlaga, gibanje zraka,) / za eno merilno mesto
 • 12 € osvetljenost / za eno merilno mesto
 • 25 € hrup brez frekvenčne analize / za eno merilno mesto
 • 90 € izdelava zapisnika s poročilom do 10 merilnih mest
 • 150 € izdelava zapisnika s poročilom nad 10 merilnih mest

 

IZDELAVA NAVODILA ZA VARNO DELO ZA DELOVNO OPREMO

 • 15 € - 25 € za izdelavo navodil za delovno opremo
 • 40 €  za večje linije

 

RAZISKAVA POŠKODBE PRI DELU

 • 45 € za lažjo poškodbo brez ogleda delovnega mesta
 • 90 € za lažjo poškodbo pri delu z ogledom delovnega mesta
 • 130 € za lažjo poškodbo pri delu z ogledom delovnega mesta in obdelava vsega potrebnega za nadaljnje vodenje postopka
 • 45 €/h za težje poškodbe pri delu z ogledom delovnega mesta in obdelava vsega potrebnega za nadaljnje vodenje postopka

 

VODENJE EVIDENC NA OSNOVI ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

 • 50 €/leto evidence za manjše družbe in podjetja (do 10 zaposlenih)
 • 120 €/leto evidence za srednje velike družbe in podjetja (do 50 zaposlenih)
 • 180 €/leto evidence za velike družbe in podjetja (do 100 zaposlenih)

 

KONTROLNI PREGLED STANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • 60 € kontrolni pregled za manjše družbe in podjetja (do 10 zaposlenih)
 • 80 € kontrolni pregled za srednje družbe in podjetja (do 50 zaposlenih)
 • 140 € kontrolni pregled za večja družbe in podjetja (do 100 zaposlenih)

 

S pooblastilom, kot to veleva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS, št. 43/11) pa vse našteto za vas opravimo s sklenitvijo pogodbe. V tem primeru pa je pavšalno plačilo in sicer:

 • 100 € /leto za 1-3 zaposlene
 • 150 € /leto za 3-5 zaposlenih
 • 200 € /leto za 5-8 zaposlenih
 • 300 € /letno za 8-15 zaposlenih
 • 400 €/polletno za 15-30 zaposlenih
 • 600 €/polletno za 30-50 zaposlenih
 • 200 €/mesec za 50-100 zaposlenih

Te cene veljajo za območje 25 km. Za oddaljenosti NAD 25 km se obračunajo potni stroški in zamujen čas na poti po urni postavki.

 

OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI ZA STAVBE

 • 90 €  za objekte velikosti do 100 m² 
 • 160 € za objekte velikosti nad 100 m²
 • 200 € za objekte velikosti nad 2000 m²

 

POŽARNI RED – NAČRT EVAKUACIJE – POŽARNI NAČRT

 • 160 € požarni red za objekte majhne požarne ogroženosti in velikosti do 100 m²
 • 200 € požarni red za objekte velikosti do 300 m²
 • 45 €/h izdelava načrtov evakuacije in požarnih načrtov

 

KONTROLNI PREGLED VARSTVA PRED POŽAROM

 • 60 € kontrolni pregled za manjše družbe in podjetja cca 100 m²
 • 80 € kontrolni pregled za srednje družbe in podjetja cca 500 m²
 • 140 € kontrolni pregled za večja družbe in podjetja cca 1000 m²

 

OPRAVLJANJE NALOG SVETOVALCA ZA KEMIKALIJE ALI VARNOSTNEGA SVETOVALCA ZA PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

 • cena se določi na podlagi pregleda stanja

 

IZVAJANJE KOORDINACIJE V FAZI IZDELAVE PROJEKTA

 • od 250 € dalje (odvisno od zahtevnosti objekta)

 

IZVAJANJE KOORDINACIJEV FAZI IZVEDBE PROJEKTOV

 • 40 €/obisk koordinatorja na gradbišču

 

USPOSABLJANJE VOZNIKOV VILIČARJEV, UPRAVLJVCEV RAZLIČNIH DVIGAL, DVIŽNIH KOŠAR in TGM

 • 125 €/ oseba
 • 45 € dodatna ura usposabljanja

 

Te cene veljajo za območje 25 km. Za oddaljenosti nad 25 km se obračunajo potni stroški in zamujen čas na poti po urni postavki.

V ceno ni obračunan 22% DDV.

Cenik velja od 02.11.2023.